Perusasennus

Perusasennus

Ilmalämpöpumpun asennus

Asennuspalvelu on tarjolla kaikkiin verkkokaupastamme hankittuihin ilmalämpöpumppuihin. Asennukset suorittavat asentajamme, joilla on turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin myöntämä lupa.

Palvelun saatavuus

Asennuspalvelu on tarjolla Uudenmaan, Kymenlaakson alueella.

Muu Suomi ja saaristo sopimuksen mukaan. Ota yhteys myyntiimme: 044 9854015

Lisätietoja asennuspalvelusta puhelimitse

Jos jokin asia askarruttaa, tai kaipaat palvelusta lisää tietoa, niin myynti auttaa numerossa 044 9854015

Asennuksen ajankohta

Olemme yhteydessä mahdollisimman pian tilauksesta ja tällöin sovitaan tarkempi asennus ajankohta. Asennus pyritään toteuttamaan 2 viikon kuluessa tilauksesta. HUOM! Sesonkina asennukset (kesäkuu - elokuu) asennus aikataulut saattavat venyä yli kahden viikon. Nopeimmillaan ilmalämpöpumpun ja asennuksen saa jo seuraavana arkipäivänä tilauksesta.

Asennuksen tilaaminen ja eteneminen

 1. Selvitä mihin ilmalämpöpumpun sisäyksikkö ja ulkoyksikkö voidaan asunnossa sijoittaa
 2. Tutustu asennuspalvelun toimitussisältöön ja mahdollisten lisätöiden kustannuksiin.
 3. Tilaa asennuspalvelu
 4. Myynti on yhteydessä tilauksen jälkeen ja sopii asennusajankohdasta, sekä mahdollisista lisätyötarpeista.
 5. Suorita tarvittavat ennakoivat työt ennen asentajan saapumista. Asiakas järjestää vapaan pääsyn kohteeseen asennuspäivänä klo. 8.00 - 18.00 välisenä aikana. 
 6. Laitteistolle tulee olla saatavilla vikavirtasuojalla varustettu sähköpistorasia 4 m etäisyydellä ulkoyksiköstä tai turvakytkin. Asiakas vastaa esteettömästi saatavasta työmaasähköstä asennuksen ajan.
 7. Muista sähkötöistä tulee sopia erikseen ja ne hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
 8. Asentajamme tulee sovittuna ajankohtana suorittamaan asennuksen, jonka jälkeen ilmalämpöpumppu voidaan ottaa käyttöön.

Perusasennus / toimitussisältö

Perusasennus sisältää:

 1. Ilmalämpöpumpun asennustarvikkeet
 2. Perusasennustyöt (riittävät useimmissa kohteissa). Perusasennuksessa sisäyksikkö ja ulkoyksikkö ovat ulkoseinän vastakkaisilla puolilla ja seinään tehtävä reikä ei vaadi erikoistyökaluja. Lisätyöt perusasennuksen ulkopuolisista töistä 65€ alkava / tunti
 3. Sisäyksikön asennus max. 2,5 m korkeuteen. Yli 2,5 m asennukset lisähinta 65€
 4. Ulkoyksikön teline valintojen mukaisesti asennettuna. Seinätelineen osalta asennus max. 1,5 m korkeuteen. Yli 1,5 m asennukset lisähinta 65€ 
 5. Kaikissa yli 2,5m asennuksissa tilaaja hankkii tarvittavan nostimen tai turvalliset rakennustelineet. 
 6. Ulkoyksikön vaimenninkumisarja (4 kpl) ja sen asennus
 7. Ulkoyksikön asennus
 8. Eristetyt kylmäaineputket ja niiden asennus ulko- ja sisäyksikön välille, max. 4 m. Yli 4 m asennukset lisähinta 65€ / alkava metri
 9. Sähköistys ulkoyksikön ja sisäyksikön välille tarvikkeineen 4m.
 10. Laitteiston sähkösyöttö rakennuksen ulkopuolelle sijoitetusta maadoitetusta ja vikavirtasuojatusta pistorasiasta, tai turvakytkimeltä pintavetona, max. 4 m. HUOM! Muut sähkötyöt sovitaan ja veloitetaan erikseen.
 11. Sisäyksikön kondenssivesiputki ja sen asennus kylmäaineputkien kanssa samaan koteloon
 12. Ulkopuolen asennuskanavasarja putkituksille asennuksineen, max. 4 m
 13. Reiän poraaminen rankarunkoiseen ulkoseinään sisäyksikön putkiyhteen kohdalle, max. 30 cm paksu seinä ja max. 3,5 m korkeuteen maanpinnasta, tai alapuolisesta tasosta. Yli 3,5 m poraukset + 65€
 14. Reiän eristäminen ja tiivistäminen ilmavuotojen estämiseksi
 15. Järjestelmän tyhjiöinti
 16. Laitteiston testaus
 17. Käyttöopastus laitteelle perustoimintojen osalta
 18. Opastus omatoimisesti toteutettavien huoltotöiden osalta
 19. Töistä syntyneiden roskien keruu ja asianmukainen jatkokäsittely

Lisätyöt

Perusasennuksista poikkeavat asennukset on mahdollista toteuttaa lisätöinä. Osalle lisätöille on määritetty valmiiksi kiinteät hinnat. Lisätyöt, joiden laajuus pystytään määrittämään vasta työmaalla, hinnoitellaan tapauskohtaisesti työmaalla asentajan toimesta. 
Lisätyötunnit 65 EUR per tunti. Lisätöitä ovat kaikki muu perusasennuksen ulkopuolinen työ.
Putkitusten lisämetrit sisä- ja ulkoyksikön välille. Sisältää eristetyt kylmäaineputket, kondenssivesiputken, sähköjohdot ja asennuskanavat tarvikkeineen asennettuna 65 EUR per metri / m.
Erikoisporaukset seinään lisätöinä max. 400 mm paksuudelle. Hinnat ovat EUR / kpl.

 • Timanttiporaus betoniseinään 250 EUR
 • Timanttiporaus Siporex- ja kevytsoraharkkoseinään 50 EUR
 • Timanttiporaus tiiliseinään 50 EUR
 • Poraus massiivipuuseinään 50 EUR

Rakennustelinetyökustannukset normaalista poikkeaviin asennuskorkeuksiin määritetään tapauskohtaisesti. Ensisijaisesti tilaaja järjesttää nostimet tai turvalliset rakennustelineet omalla kustannuksella.
Vanhan ilmalämpöpumppujärjestelmän purku voidaan tilata lisätöinä uuden järjestelmän asennuksen yhteydessä. Järjestelmän purku edellyttää kylmäaineiden käsittelyä ja sen saa suorittaa ainoastaan kylmäaineluvat omaava asentaja. Purkutyön hinta on 120 EUR.

Vanhan laitteiston purku sisältäen kylmäaineiden talteenoton ja pumppujen, sekä putkistojen purun

 • Pumpun ja sisäyksikön asianmukainen käsittely ja vieminen kierrätykseen
 • Järjestelmän kylmäaineen talteenotto ja jatkokäsittely määräysten mukaisesti
 • Ei sisällä mahdollisia rakenteiden paikkaus ja tiivistystöitä

Asennuksiin ei sisälly

 • Asennuspaikan edustan raivaus, kuten huonekalujen siirto
 • Huonekalujen jne.. suojaaminen asennuksessa syntyvältä pölyltä
 • Maatelineen alustan maarakennustyöt
 • Mahdolliset rakennustelinetyöt / nostimet
 • Maatelineen alustan maarakennustyöt
 • Ulkoyksikön kondenssiveden johtaminen pois laitteelta
 • Perusasennusta laajemmat sähkötyöt kuten sähkösyötön tuominen pääkeskukselta ja turvakytkimen asentaminen

Ulkoyksikön telineen valinta seinätelineen ja maatelineen välillä. Perusasennuksen hintaan kuuluu seinäteline, joka kiinnitetään ulkoseinärakenteeseen. Seinärakenteesta ja sijoituspaikasta riippuen seinätelineen kautta voi tulla ulkoyksikön toiminnan ääniä, jotka saatetaan kokea sisällä haitallisina. Mahdolliset seinätelineen kautta välittyvät äänet voidaan poistaa asentamalla ulkoyksikkö asentajalta lisähintaan tilattavalle maatelineelle. Maatelineen asennuksessa on huomioitava, että alustan tulee olla routimaton, sekä kova ja painumaton. Kovaksi alustaksi soveltuu hyvin betonilaatat, jotka on asennettu asennushiekan varaan. Maatelineessä on säätöjalat, mutta on suositeltavaa, että betonilaatat on asennettu asennushiekan varaan samaan korkoon. Maateline voidaan asentaa myös terassin, parvekkeen, pihakivetyksen, betonitason, tai asfaltin päälle. Seinätelineen voi tilata asentajalta vaihdettavaksi maatelineeksi 99 euron lisähintaan.

Sähköliitännät ilmalämpöpumpulle

Perusasennuksen edellytys ilman sähkötöistä syntyviä lisäkuluja on, että ulkoyksikön läheisyydessä rakennuksen ulkopuolella on valmiiksi suojamaadoitettu pistorasia tai turvakytkin ilmalämpöpumpun kytkemistä varten. Sähköissä tulee huomioida ilmalämpöpumpun tuoma lisäkuormitus. Sähköt varustetaan tarvittaessa turvakytkimellä. Sähköt on suositeltavaa olla valmiina rakennuksen ulkopuolella, mutta ne voidaan tarvittaessa tuoda putkikanavassa sisäkautta ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä, jos näin on erikseen sovittu. Tällöin sisäpuoliset sähkövedot toteutetaan pintavetoina. Tarvittavat sähkötyöt on hyvä suorittaa asiakkaan tilaaman sähköasentajan toimesta ennen asennusta. Sähkötyöt voidaan tilata lisätyönä myös ilmalämpöpumppu asentajalta.  Lisäsähkötöiden toteuttamisen ajankohta sovitaan asentajan kanssa erikseen. Pienemmät lisätyöt voidaan usein toteuttaa samanaikaisesti ilmalämpöpumpun asennuksen kanssa. Laajemmat sähkölisätyöt edellyttävät usein erillisen lisäkäynnin.

Asennus / Takuu:

 • Asennuksen takuuaika on 24 kk
750,00 €